… kaip pastebėta svetainėje VacTruth.com, tikroviška sutikimo skiepyti vaiką forma turėtų būti maždaug tokia: Sutikimo skiepyti forma: Pagal licenciją dirbantis pediatras, laikydamasis etinių informuojamojo sutikimo nuostatų, privalo pateikti